Mollusker (vandvorter)

Baggrund

Mollusker kaldes også for vandvorter. Mollusker skyldes infektion med et poxvirus og viser sig som 2-4 mm store, blege/hudfarvede, blærelignende knopper med en lille indtrækning i midten.

 

Vandvorter ses ofte hos børn og optræder hyppigst på kroppen, bagdelen, armenes bøjesider men også i ansigtet. Antallet varierer fra få til mange. Børn bliver typisk smittet i børneinstitutioner eller svømmehaller. Smitten kan ske ved direkte kontakt eller ved indirekte kontakt, for eksempel ved brug af fælles håndklæde. Børn, som svømmer meget og som bader sammen, er særligt udsatte.

 

Voksne kan smittes ved seksuel kontakt og udvikle mollusker på ydre kønsdele. Der kan gå 1–2 måneder fra smitte til udbrud.

Oftest forsvinder molluskerne af sig selv i løbet af op til 9 måneder. Normal behandles vandvorter ikke, idet immunforsvaret selv fjerner dem. 

Vandvorter er en ufarlig hudsygdom som rammer langt de fleste børn. Vandvorter er ikke kløende, men findes ofte i hudområder med børneeksem.

 

Læs mere herunder

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/papler-nupret-udslaet/mollusker-vandvorter/

 

Forholdsregler

Undgå at kradse i vandvorterne, da det kan medføre infektion i vandvorterne. Ved rødme, hævelse, varme og pussekretion kontaktes egen læge.

Vandvorter smitter ved direkte kontakt, så det er en god ide at tildække dem. Der er ingen restriktioner for at deltage i daginstitution, børnehave eller skole. 

 

Behandling

Hvis der samtidig er kløende eksem, er det vigtigt først og fremmest at få behandlet eksemet. 

Vandvorter fjernes i yderst sjældne tilfælde kirurgisk af hudlæge. Det kræver lokalbedøvelse med lokalbedøvende creme først. Det kræver at patienten kan medvirke til behandlingen og kan give ar, ikke mindst på sjælen.

 

Hjemmebehandling

Hvis man som forælder ønsker at behandle sit barns mollusker, kan man i håndkøb købe et lokalmiddel Molusk. Vælger man dette er det vigtigt at følge brugsanvisningen til punkt og prikke.

 


Med venlig hilsen

Hudcenter Mølholm, Dermatologisk Laserklinik

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM