Canthacur

Canthacur behandling af vorter

Hvad er Canthacur?
Canthacur er et ekstrakt udvundet af en blisterbille. 


Hvordan virker Canthacur behandlingen?
Efter beskæring pensles med Canthacur, hvorved der skabes vabel og sårdannelse over vorten. Det medfører dels at vorten reduceres, og at dit eget immunforsvar stimuleres til at nedbryde vortevirusset.


Selve behandlingen
Efter beskæring pensles med Canthacur, og der dækkes med plaster.  Efter den aftalte tid skal du tage plastret af og efterfølgende vaske det behandlede området med vand og sæbe. 


Forholdsregler
Der vil være rødme, svie og vabeldannelse i området i tiden efter behandlingen. Hvis vablen er meget til gene, kan vablen punkteres med en steril nål. Når vablen er bristet, vil der være et sår, der holdes rent med god daglig hygiejne med vand og sæbe. Dæk eventuelt sår efter vabeldannelsen med plaster, hvis det væsker.

Da der er sårdannelse, vil der være en lille, potentiel risiko for infektion. Hvis der er tegn på infektion, dvs. rødme, varme, hævelse og ømhed i det behandlede område, kontaktes egen praktiserende læge.

Gravide og ammende kan ikke behandles med Canthacur.


Efterforløbet
Cirka en uge efter opheling kan vorten/vorterne skrabes med skalpel (kan købes på apoteket), så den fortykkede hud skrabes af, inden der påføres Vortex Plus (købes på apoteket i håndkøb). Vortex Plus anvendes dagligt, til vorten er væk. Hav tålmodighed,  da vortebehandling ofte er en langvarig og tidskrævende proces.

 


Med venlig hilsen

Hudcenter Mølholm, Dermatologisk Laserklinik

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM