Nd:YAG

Baggrund
Nd:YAG er fokuseret laserlys, med en bølgelængde på 1064nm (nm: nanometer). Laserlyset optagelses i blodets farvestof, hæmoglobin, hvorved lysets energi omsættes til varme, blodet vil dermed størkne og karvæggen nedbrydes. Herefter skal immunforsvaret efterfølgende transportere de ødelagte blodkar væk fra området.  

Behandlinger med Nd:YAG-laser 
•    Karsprængninger i ansigtet (fx venesø)
•    Karsprængninger på kroppen (fx cherry-angiomer)
•    Karsprængninger på benene 
•    Fodvorter 
•    Neglesvamp

Behandlingen
Alt efter hvad der skal behandles, varierer behandlingstiden. 

Behandlingen udføres med gentagende ”skud” på det specifikke område, der vil kunne mærkes en kortvarig let smerte og huden vil føles varm.

Huden kan efterfølgende være hævet og kan varer i op til 7-10 dage efter. De ødelagte blodkar, vil kunne se mere blålige/mørkfarvede ud og disse vil reduceres over de efterfølgende måneder.
Undgå kraftig fysisk aktivitet de følgende 5 dage efter en behandling. Derudover anbefales at anvende SPF50 for høj beskyttelse af området.

Efter behandlingen
Efter en periode kan nogle af de behandlede kar dog ofte delvist gendannes og enkelte tidligere dybereliggende kar kan blive synlige, hvorfor det kan blive nødvendigt med flere behandlinger. Typisk kan der samme sted blive behov for mindst 2 til 4 behandlinger, og det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at supplere med en IPL til meget fine og overfladiske kar og rødme, før det fulde ønskede resultat opnås. 

Der kan ofte efter 2 til 4 behandlinger forventes en reduktion på 70 til 80 %. Din tendens (svaghed) til at danne fine uønskede synlige kar og rødme, især på benene, kan vi ikke fjerne. Dette betyder, at du fremover (ofte med ét eller flere års mellemrum) kan få brug for endnu en serie af behandlinger. I den situation kan det være tilrådeligt at gentage karbehandlinger inden karrene igen bliver meget tydelige (store). 

Eventuelle bivirkninger og komplikationer
Der er risiko for følgende "Almindelige bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlinger):

  • Der kan opstå brunfarvning af huden i det behandlede område og brunfarvning af de behandlede kar. Dette består af blodpigment, som ligger i huden. Hvis der opstår brunfarvning, bleger den som regel af efter 3 til 12 måneder, men den kan dog hos enkelte være vedvarende.

Der er risiko for følgende" Ikke almindelige bivirkninger" (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlinger):

  • I forbindelse med laserbehandlingen kan der opstå sårdannelser, og hudirritation, som i få tilfælde kan medføre ardannelse.

Hvem kan ikke behandles?
Vi behandler ikke gravide og ammende.

Lov om betænkningstid og samtykke
Før du kan modtage en kosmetisk behandling, skal du afgive et mundtligt samtykke til behandlingen. Det forudsætter at du forinden har modtaget såvel skriftlig som mundtlig information om behandlingen. 
Når det drejer sig om fjernelse af kar med laser, IPL og andre metoder, der kan sidestilles hermed, kan du afgive samtykke med det samme, efter du har modtaget informationen. 
Når det drejer sig om sklerosering af mindre kar på benene, kan du først afgive samtykke efter to dages betænkningstid.
Når du er i et behandlingsforløb med tilbagevendende behandlinger, skal du ikke have betænkningstid.

 
Vi glæder os til at se dig

Da det for nogle kan være rart at have en at dele oplevelsen med, er du velkommen til at medbringe en ven, veninde eller ægtefælle (bisidder) til konsultationen.
 


Med venlig hilsen

Hudcenter Mølholm, Dermatologisk Laserklinik

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM